On the use of R programming language in the analyses of spatial data
Uporaba programskega okolja R v prostorskih analizah