Razred 1
Postupak za obogaćenje ruda uvodjenjem u ulje. pomoću plivanja : patentni spis br. 2610