Razred 1
Postupak za izrađivanje željeznih rudača, giht prašine, piritske izgoreline, purpleora i sl. u naravnom stanju samo slabo paramagnelskih rudača : patentni spis br. 6094