CEO background and company performance - evidence from the cohesion regions of eastern and western Slovenia

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih