Some socio-demographic characteristics of the Slovenian mountaineers and their motives for mountaineering
Nekatere socialno-demografske značilnosti slovenskih gornikov in motivi za gorniško dejavnost