Odnosi z mediji med ideologijo, normativi in pragmatizmom