Prvi poskus vpeljave zgodovinskega slikarstva v slovensko umetnost