Oblikovanje prvih jezikovnih pojmov pri učencih osnovne šole