Seminarske metode dela pri pouku materinščine v gimnaziji in nove naloge slavista z uvedbo diplomskih nalog : (referat na III. jugoslovanskem slavističnem kongresu)