Tvorjenje in razumevanje povedi - poskus pragmatične razčlembe