Urbana drevnina in skrb zanjo v Lescah
Urban trees and their management in Lesce