Modalni glagoli v izvirnem besedilu Mickiewiczevega Gospoda Tadeja in njihovi ustrezniki v slovenskem prevodu