Srednje usmerjeno izobraževanje in sodobna slovenska književnost