Obseg opisnega stopnjevanja v slovenščini : (poskus klasifikacije nemorfoloških pogojev za rabo opisnih oblik)