Slovenski razvoj besedotvornih pomenov pri izglagolskih samostalnikih, posebno pri glagolniku