K metodologiji dialektologije jezikovnih družin: sklepanje o obstoju narečnega areala