Stanovanjska gradnja v Sloveniji včeraj in danes
Housing construction in Slovenija in the past and present