Pomen naravovarstvenih ureditev ob državni infrastrukturi : povzetek načrtovanja ob HE na spodnji Savi