Etnolog. Nova vrsta
= bulletin of the Slovene Ethnographic Museum
glasnik Slovenskega etnografskega muzeja