Reproductive potential of Roe Deer (Capreolus capreolus L.) : review of the most important influential factors
Razmnoževalni potencial evropske srne (Capreolus capreolus L.) = pregled najpomembnejših vplivnih dejavnikov