Priporočila za opremljenost šol z IKT : priporočila za uporabo didaktično ustrezne IKT : analiza stanja glede opremljenosti šol z IKT v izbranih državah EU