Vloga demografije pri usmerjanju poselitvenega razvoja