O nekaterih tipih realističnega romana v slovenski književnosti sedemdesetih let našega stoletja