Književno umetniško besedilo v učiteljevi pripravi na pouk : (interpretacija proze predvojnega socialnega realizma)