Razred 1
Postopek za dobivanje in čiščenje materijalij, ki se nahajajo suspendirane v vodi : patentni spis br. 1043