Začetek kranjskega ustanovnega zavoda za gluhoneme v Ljubljani