Razred 1
Postopek in priprava za trebljenje rudnin ali sl. s pomočjo pensko-plavnega postopka : patentni spis št. 1524