Statistično gradivo SR Slovenije
Ustanove za vzgojo in varstvo otrok, mladine ter odraslih 1963