Makro EWVA - učinkovito orodje za analizo prevodnih elementov ranega lesa venčastoporoznih listavcev
Macro EWVA - an effective tool for analysis of earlywood conduits of ring porous species