Vezljivost in družljivost kot dopolnjujoča se besedilna pojava v slovenščini