Umeščanje tirnih naprav v prostor z vidika prostorskega načrtovanja