Razred 1
Postupak za redukovanje ruda i konverziju ugljovodonika : patentni spis br. 6422