Causes, consequences, and the future of forest mortality due to climate change
Klimatske spremembe in mortaliteta dreves v gozdnih ekosistemih = vzroki, posledice in pričakovanja