Natančno in obsežno o pomembnem problemskem sklopu : Marjeta Vasič: Eksistencializem in literatura, Ljubljana DZS ...