Od izročilnih virov k tvorni podlagi za prodor novega