Razred 1
Poboljšanje za razlučivanje pulveriziranih čvrstih tela : patentni spis br. 1270