Novi državni topografski podatkovni model kot podlaga za načrtovanje