Madžarski kalk hištvo in sorodno v stari knjižni prekmurščini