Localities and sites of the Southeastern-Alpine endemic species Spiraea decumbens Koch in Breginjski kot (Northwestern Slovenia)
Nahajališča in rastišča jugovzhodnoalpskega endemita Spiraea decumbens Koch v Breginjskem kotu (severozahodna Slovenija)