Pericarežeracirep : aliteracija kot zvočna figura in kot verznoorganizacijski princip