Poročilo katedre za zgodovino slovenske književnosti (na Filozofski fakulteti) o stanju stroke in delovnem načrtu