Živalska frazeologija v govoru vasi Dob pri Pliberku na avstrijskem Koroškem