Lahko slabi prostorski podatki "spremenijo tok vode"?