Efficiency of Slovenian public general libraries : a data envelopment analysis approach

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih