Ugotovitve in sklepi zborovanja slovenskih slavistov v Piranu od 1. do 6. oktobra 1960