The effect of different compounds of selenium and iodine on selected biochemical and physiological characteristics in common buckwheat and pumpkin sprouts
Vpliv različnih oblik selena in joda na izbrane biokemijske in fiziološke lastnosti pri kalicah navadne ajde in buč

tab1
1. TXT datoteka (31 kB) Za ogled je potrebna prijava