O možnosti drugačnih načrtov pouka književnosti v usmerjenem izobraževanju