Kakovost bivanja v pritličnih stanovanjih večstanovanjskih stavb