Sledenje ljudi v video posnetkih s pomočjo verjetnostnih modelov : doktorska disertacija
Tracking people in video data using probabilistic models : Ph. D. thesis