Determinologizacija (na primeru terminologije fizike)